HaFri Poetry July 2010

Dont expect me to whine or complain
All in all I did enjoy it
the many football days
some in glory and victory
and other a bit less

What does it matter
Life goes on
After that, for a month
it did roll in a different way

No, don’t expect me to complain
The flags are gone again
Stored at a special place
Until next event
Where we shall be proud at our people again
Just as it should be

No, I wont complain
About the sleepless night
Wrong, it was just the heat that kept me awake
Did you expect different?
A sip of water, or another refreshment
But today, if it is possible no orange juice
Just for a moment another color
Just for a moment, not too much

Yes, life goes on
and that’s perfectly well to me
Further, a satisfied feeling
and far away
hard to hear
the last sound of the fufuzela

or.. err
Maybe next time I should put some less onions in my food
😛

Mij zal je niet horen klagen
Ik heb ten slotte genoten
Van de vele voetbaldagen
Sommigen in glorie en victorie
en eentje wat minder

Wat zal het
Het leven gaat door
Nadat het een maand
een beetje anders gerold is

Nee, mij zal je niet horen klagen
De vlaggetjes zijn opgeruimd
Op een mooi plekje
tot het volgende evenement
Waarin we weer trots op onze mannen zijn
Zoals het hoort

Nee, ik klaag niet
over de slapeloze nacht
dat kwam door de hitte, of had je anders gedacht?
Een slokje water, of iets fris
Als het vandaag maar geen sinaasappelsap is
Even niet zo veel oranje
even niet zo veel franje

Ja, het leven gaat door
En ik vind het prima hoor
Verder, met een voldaan gevoel
En heel in de verte
heel zachtjes
hoor ik nog een fufuzela

of .. hm..
misschien moet ik toch iets minder uien in het eten stoppen 😛

© HaFri Poetry 12.05.2010


Over and over again
I keep the door open for you
You just have to walk through
Over and over again
You slam the door in front of my nose

Over and over again
I carefully tell you how I feel
Because I know, you wont forget my mistakes
Over and over again
You tell me that I dont understand what you feel

Over and over again
We clash together
And why?
Because I am silly and a lie?

No, I never will be perfect
And making mistakes, I have plenty to go
I as well will not forget
The moments that you make me sad
But to forgive, yes I did learn that

My wish is that you
once
will be open to see the real me
I realiz that has to grow
and in the meantime I charish you
while you think it is ignore

Communication problems, as in a generation gap
Who is crying the loudest?
Who cant hear?

Over and over again
A bruise at the head
One thing you should know
My loving you
My being proud
will be
over and over again

—Telkens weer
Hou ik de deur voor je open
Je hoeft slechts naar binnen te lopen
Telkens weer
doe je de deur voor mijn neus weer dicht

Telkens weer
Zeg ik voorzichtig wat ik voel
Omdat ik weet dat je mijn fouten niet vergeet
Telkens weer
Zeg je dat ik niet begrijp wat jij bedoelt

Telkens weer
Knallen we tegen elkaar
En waarom?
Gedraag ik me echt zo dom?

Nee, perfekt zal ik niet zijn
En fouten maken, ik moet er nog velen
Ook ik vergeet niet
De momenten van verdriet
Maar vergeven, ja, dat heb ik geleerd

Ik hoop dat je
ooit
nog weer eens mijn ware ik zal willen zien
Maar dat moet nog even groeien
Ondertussen koester ik je
Terwijl jij denkt dat ik je verwaarloos

Communicatieproblemen, als in een generatiekloof
Wie schreeuwt er nu het hardst?
Wie is er doof?

Telkens weer
Een buil op de kop
Maar weet een ding
Mijn houden van
Mijn trots zijn
Is telkens meer

© HaFri Poetry 15.05.2010


Aaah, you are talking to me
Do I need to listen?
I guess not
Some things never need to change

Aaah, you’re not happy today
Poor you, maybe it helps
When you tell me
your neverending story

Aaah, you wonder why I treat you like this
I tell you what
You know the answer better than me
It’s not that I hate you
but just what you give

Aaah, you do feel better?
Great, I am so happy for you
And I cant wait til next cry
to make you happy again

Aaah life is so wonderful
Because you showed up in my life
Aaah life is so great
How could I wish more, than reflecting you

Aaah, you say you cant scream anymore
Your tears did silence your voice
Aah, there you are, silent in the corner
Now, for the first time
You are what you are telling me

Aah, dont spill your words
Because I read between your lines
Don’t tell me the truth
I know what it is
from the first moment we met

aah

 

Aaah, je praat met mij
Maar moet ik wel luisteren?
Ik denk van niet
sommige dingen hoeven niet te veranderen

Aaah, je bent niet gelukkig vandaag
Arme jij, misschien helpt het
als je me jouw verhaal vertelt
Het verhaal wat nooit een einde neemt

Aaah, je vraagt je af waarom ik je zo behandel
Ik zal je zeggen
Dat jij het antwoord veel beter kent dan ik
Nee, ik haat je niet
Het is slechts wat je geeft

Aaah, je voelt je alweer beter?
Mooi, ik ben blij voor je
En ik kan niet wachten, op de volgende traan
waarmee ik je weer gelukkig maken kan

Aaah het leven is zo prachtig
Omdat jij in mijn leven bent gestapt
Aaah he leven is zo fijn
Wat kan ik me meer wensen, dan jou te reflecteren

Aaah, je zegt dat je niet meer kan roepen
Je tranen brachten je stem tot zwijgen
Aaah, daar zit je, stil in een hoekje
Nu, voor de eerste keer
Ben je wat je zegt

Aah, verspil je woorden toch niet
want ik lees tussen jouw regels
Vertel me de waarheid maar niet
Ik ken ze al
vanaf het eerste moment dat ik jou heb ontmoet

aah

© HaFri Poetry 22.05.2010


I know
It is not for the first time
And definitely not the last
But every time it hits me again
and probably, every time stronger

How often did I hear such message
How many lives did it disturb
How many tears have been shed
Shall I ever learn
To accept this

I saw it approaching for a while
Yesterday I knew it for sure
Today, a message from one more
Ah, I do not count them for a long time
I just remember the names
And, most of all, the human behind

I know
It is not for the first time
How many times will I hear it again
I take a very deep breath
Should almost swear about it

I cant change it
But as a very poor comfort
I share a tear in the sadness
The unreachable enemy
Who splashes life into pieces

Abd every time when I hear such news
It slaps me right into my face
That one slap might not hurt too much
The pain comes by the many repeats

I know
It is not for the first time
but it hits me deep
every time again


Ik weet
het is niet de eerste keer
En ook niet de laatste
Maar steeds raakt het me weer
en misschien, telkens meer

Hoe vaak heb ik dit bericht al niet gehoord
Hoe veel levens heeft het verstoord
Hoe veel tranen zijn er gestort
Zal ik ooit leren
Het te accepteren

Ik zag het al aankomen, enige tijd
En gisteren hoorde ik het definitief
En vandaag, hoorde ik het van nummer twee
ach, ik tel al lang niet meer mee
Onthou slechts de namen
en vooral, de mens daarachter

Ik weet
Het is niet de eerste keer
Hoe velen malen zal ik het nog horen
Ik slaak een diepe zucht
Ik zou er haast van vloeken

Veranderen kan men het niet
Maar als schrale troost
Een traantje delen in het verdriet
Een vijand die niet je niet kan vatten
Die levens uit elkaar doet spatten

En elke keer, bij zo een bericht
Krijg ik een slag in mijn gezicht
Die ene klap doet dan wellicht niet zo zeer
De pijn komt door het telkens weer

Ik weet
Het is niet de eerste keer
Maar het raakt me
elke keer meer

© HaFri Poetry 27.05.2010

 

Comments

comments

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.