Archiv der Kategorie: snow

Weihnachten Neuss

Home..  Heimat..

And here as well the christmas mood is coming

 

HaFri Poetry 12 2010

Sunshine over the white fields
Small clouds leave my mouth
Woolen scarv, hat on head
Facing a winter wonderland

They say

To me
It is just cold
A moment outside
Freezing all unhidden parts

And some more

Sunshine over the fields
Reflecting the white
Even in winter
It can be mighty bright

I escape back into my home sweet home

The heat warms me up
As well as the fresh brewed coffee
Whilst the blood starts flooding again

I look outside
It’s getting dark early
In this time of year

I lit a candle
And let your warmth inside

I close the curtains
No need to see
The killing cold of frost and snow

A white christmas
Why should it be?

03.12.2010

—–

Zonneschijn over de witte velden
Een wolkje verlaat mijn  mond
Een wollen das, muts op de kop
Zo bekijk ik het winterwonderland

Zoals men dat noemt

Voor mij is het slechts koud
Een moment buiten
Bevriest alle onbedekte ledematen
En een paar meer

Zonneschijn over de velden
Reflecteert het wit
Zelfs in de winter
Kan het almachtig helder zijn

Ik vlucht terug in mijn vertrouwde huis
De kachel warmt me op
Evenals de vers gezette koffie
Terwijl het bloed langzaamaan weer stroomt

Ik kijk naar buiten
Het wordt al vroeg donker
Ik steek een kaars aan
En laat jouw warmte binnen

Ik sluit de gordijnen
Ik hoef het niet te zien
De dodende koude van vorst en sneeuw

Een witte kerst
Waarom moet dat zo nodig zijn?

© HaFri Poetry 03.12.2010


 

One eye glimpse long
My eyes found yours
I don’t know who was faster looking away
you or me

From that moment on, I look defferent
I look if I see you again
But after that one spot
You seem to be gone to where you came from

In a bit of a second
Million signals are sent
Hazelbrown meets greyblue
Before I realize what happens, you’re gone

And most likely
You have forgotten that glimpse
long ago
But I know for sure

You have not

…….

In een fractie van een seconde
Zijn miljoenen signalen verzonden
Hazelnootbruin ontmoet grijsblauw
Eer ik het besef ben je voorbij

Maar toch heb ik jouw blik gevangen
Sindsdien is er dat knagende verlangen

Heel misschien
Kan ik jouw ogen nog eens zien

En Heel misschien
Ben jij dat ogenblik
al lang vergeten
Maar eigenlijk denk ik
van niet

© HaFri Poetry 15.12.2010

Why
makes one word of you
Even when it is written
The difference between night and day?

Why

Do I feel so much more
More than I am allowed to feel
To what I long again and again

Why

Is one look into your eyes
enough
to catch me forever

Everytime I see you
your smell
your taste
The question shows up again

Why right now
Why today again
Just like any other day

Ach

Why

Can you make me unconscious
With a single breath
Let me spin around
Please let me and my dreams

And I beg you

To never answer the question
of this why

——

waarom

maakt een woord van jou
ook al is het geschreven
Het verschil tussen dag en nacht?

Waarom

Voel ik zo veel meer
Dan dat ik mag voelen
Waarnaar ik steeds weer blijf verlangen

Waarom

Is een blik in je ogen
Genoeg
Om mij voor eeuwig te vangen

Telkens als ik je zie
je ruik
je proef
Komt weer die vraag

Waarom juist nu
Waarom weer vandaag
net als op elke andere dag

Ach

Waarom

Kan jij met een zucht
Mij bewusteloos maken
Me doen tollen rond mijn as

Laat mij maar dromen

En ik smeek je

Nooit het antwoord te geven
van dit waarom

© HaFri Poetry 23.12.2010